משרד עורכי דין משולם גלעד
מומחים בתעבורה
שירותי המשרד
משרד עורכי דין משולם גלעד
מומחים בתעבורה
שירותי המשרד
משרד עורכי דין משולם גלעד
מומחים בתעבורה
שירותי המשרד

עו"ד משולם גלעד
מומחה בתעבורה

אם הנך אדם ונהג נורמטיבי ומרגיש כי רק בעקבות עבירת תעבורה שביצעת לכאורה, זוכה אתה ליחס של עבריין, יחס הנעדר כל פרופורציה לחומרת המעשה, פנה אלי!

חזון המשרד

טיפול אפקטיבי בתיקי תעבורה, באופן המפרש את מכלול הראיות על פי רוח החוק ובפרספקטיבה של האינטרס הציבורי, המפריד בין עבריין תעבורה, לבין מי שעבר עבירת תעבורה אך אינו עבריין תעבורה. הצבת האינטרס הציבורי כגורם משמעותי בהבניית הענישה בתעבורה, ברוח החוק, תוך בחינת התכלית שבבסיס כל עונש לגופו והתאמתה לסוג העבירה, לנסיבותיה ולמאפייני הנהג.

ייצוג בעבירות תעבורה

נבחר לקדם סוגיות עקרוניות בעלות עניין ציבורי נרחב ולהציגן בפני בית המשפט בפרספקטיבה של האינטרס הציבורי, מתוך שאיפה למנוע הפעלת סמכות מצד המדינה באופן שרירותי וגורף. בכך, נשאף להשפיע על פסיקת בית המשפט, באופן שיבטיח הפעלת כוח המשטרה ברוח החוק ובהתאם לאינטרס הציבורי.
המשרד נותן משקל מכריע לייצוג חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון והשירות הלאומי וכמו כן, אוכלוסיות מוחלשות וזאת, בכפוף לחזון המשרד ולמטרותיו.

שירותי המשרד

המשרד עוסק אך ורק בתחום התעבורה ובין היתר בתחומים הבאים:

  לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה, ברצותה מעניקה וברצונה מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא כלום: כל אשר יש לה מופקד בידיה כנאמן.  
השופט (כתארו אז) חיים כהן בבג"ץ 142/70 שפירא נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד כה(1) 325, 331

מאמרים וכתבות של המשרד

לצד ייעוץ כללי וייצוג משפטי, נקדם את חזון המשרד בכל דרך אפשרית ובין היתר איסוף נתונים, עריכת מחקרים, הפצת מאמרים, הרצאות בהתנדבות (בפני בתי ספר תיכוניים, יחידות צה"ל ובפני כל גורם שיגלה עניין) והנגשת המידע והידע לכל דורש. נעשה גם ככל הניתן ליצירת לובי ולרתום בעלי עניין, בעלי תפקידים ובעלי וסמכות רלוונטיים, הגשת הצעות לחקיקה ולתיקוני חקיקה ועוד כל פעולה לגיטימית ברוח ערכים אלו.

מחקר אקדמי בתחום התעבורה

המשרד פעיל במחקר אקדמי בתחומי התעבורה

חפשו באתר: